Hiển thị tất cả 10 kết quả

Thiết bị môi trường

-50%

Đệm vi sinh

Đệm vi sinh MBBR

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Đĩa phân phối khí HEYWEL

Đĩa phân phối khí EDI HEYWEL

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Đĩa phân phối khí HEYWEL

ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ HEYWEL MS: 02

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Đĩa phân phối khí HEYWEL

Đĩa phân phối khí RSD 350

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Đĩa phân phối khí LONGTECH

Đĩa thổi khí Longtech 270

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Đĩa phân phối khí Atonny

Mẫu Đĩa phân phối khí Atonny

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Đĩa phân phối khí EDI

Mẫu Đĩa phân phối khí EDI

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Đĩa phân phối khí Range

Mẫu Đĩa phân phối khí Range

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Giá thể vi sinh

Mẫu Giá thể vi sinh

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Tấm lắng lamenla

Mẫu Tấm lắng lamella

Giá: 4,000,000  2,000,000