Hiển thị tất cả 16 kết quả

Máy bơm

-50%

Máy Bơm Định Lượng BLUE WHITE (USA)

Bơm định lượng Blue white C6250HV

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy Bơm ĐỊnh Lượng DOSEURO

Bơm định lượng Doseuro – Model: B 250N

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy Bơm Định Lượng Hóa Chất HANNA

Bơm định lượng HANNA BL1.5-2

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy Bơm Định Lượng OBL (ý) – Kiểu Màng

Bơm định lượng hóa chất OBL M120PP

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy Bơm ĐỊnh Lượng INJECTA

bơm định lượng injecta italy

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy bơm định lượng Emec

bơm hóa chất emec/ bơm H2SO4

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy bơm định lượng Elanta

Bơm ly tâm Elanta 2 tầng cánh

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Buly trợ bơm đầu gang

Buly trợ bơm đầu gang NTP A06CU1

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%
Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy bơm bánh răng

HL4124 Internal gear pump

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%
Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%
Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy Bơm Định Lượng ETATRON

Máy Bơm Định Lượng Hoá Chất ETATRON DLX

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy Bơm ĐỊnh Lượng Prominent

Máy bơm định lượng màng Sigma

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%

Máy Bơm định lượng hóa chất WILO

Máy bơm hóa chất Wilo PM-052PE

Giá: 4,000,000  2,000,000 
-50%
Giá: 4,000,000  2,000,000